Kasza Tamás és a Szcientológia

Kasza Tamás öszintén beszél arról, miért Szcientológus. Mi a Szcientológia? Mi a Super Power?

Magyarországon született a vallásszabadság!

Az 1568-as tordai törvény

Erdélybenaz 1568-as tordai országgyűlés Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot: „Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszerítse […], de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől […], mert a hit Istennek ajándéka…”

A Magyar Alkotmány 1949 óta biztosítja a vallás szabadságát:

"54. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. (2) A lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól. "

Ez a cikkely jelenleg ebben a formában érvényes:

"60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. (3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. (4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges."

A Magyarországi Szcientológia Egyház államilag elfogadott vallás. (1991. óta. Technikai szám: 0114

Az 1%-ról és a magyar jótákony cselekedetekről bővebben:

https://kaszatamas.hu/blog/egy-szazalek-felajanlasa

Az EU garantálja a Szcientológia Vallásos Jellegét:

http://www.tuddmegazigazsagot.hu/

A világ vezető KATOLIKUS vallás szakértői szerint a Szcientológia BONA-FIDE vallás:

http://hungarian.theology.scientology.org/

A Szcientológia vallás megtestesíti az ember 2500 éves reményét a TELJES SZELLEMI SZABADSÁG ELÉRÉSÉHEZ!

Akkor miért támadják, és kik?

A válasz:

http://mia.szcientologia.org/html/part11/Chp35/index.html

****************

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 14
Heti: 114
Havi: 368
Össz.: 149 897
Oldal: Magyarországon vallásszabadság van!
Kasza Tamás és a Szcientológia - © 2008 - 2024 - szcientologiakaszatamas.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat